Siirry sisältöön
Satakylät

Kyläsuunnitelma

Asukkaiden yhteinen tahto kylän tulevaisuudesta

Kestävä kylä -menetelmä innostaa asukkaat miettimään kylänsä tai asuinalueensa tulevaisuutta. Tulevaisuuden ideointi yhdessä on hauskaa ja innostaa uusiakin ihmisiä mukaan toimintaan.

Kylän tulevaisuus -illassa tai kahdessa päästään Kestävä kylä -korttien johdattelemana tai muilla toiminnallisin keinoin nopeasti yhteisten tärkeiden asioiden ääreen ja ideat lähtevät lentoon.

Kysy lisää ja pyydä kyläasiamiestä vetämään teidän kylänne Tulevaisuusilta. kylaasiamies tulevaisuustupa

Kylän yhteiset tarpeet kirjataan ylös kyläsuunnitelmaksi, vaikka sivun parin mittaiseksi taulukoksi. Kyläasiamies auttaa tässä kirjaamisessa. Sitten on helpompi toimia tärkeiksi katsottujen asioiden eteen. Osa asioista on kyläisten itse toteutettavissa. Osaan kytkeytyy kunta mukaan. Osa asioista voi vaatia toteutuakseen enemmän resursseja, vaikka ulkopuolista hankerahoitusta.

Erittäin tärkeää on, että kyläsuunnitelma tehdään avoimesti antamalla kaikille mahdollisuus osallistua.  

 

TAULUKKOMALLISEN kyläsuunnitelman etuja ja haittoja: 

+ Nopea tehdä
+ Huomio keskittyy oleelliseen eli tulevaan.
+ Esitysmuotona selkeä ja nopea hahmottaa kokonaisuus (päättäjätkin jaksavat lukea;))
+ Sopii pitkäntähtäimen toimintasuunnitelmaksi, myös kylän eri yhdistyksien yhteistyölle.
+ Sopii vuoropuheluun kunnan kanssa: voi tuoda paikallisyhteisön tarpeet mukaan kunnan suunnitteluun ja seudulliseen palvelutuotantoon
+ Eri kylien taulukoita voidaan vertailla toisiinsa ja vaikka koota kunnan kyläohjelma tai yhteissuunnitelma kunnan ja yhdistysten kesken.

– Lyhyt esitystapa ei välttämättä avaudu ulkopuoliselle, joka ei tunne kylää. Siksi kylän historiaa, nykypäivää ja erityisyyksiä on hyvä esitellä enemmän vaikka nettisivuilla.

ESITEMALLINEN kyläsuunnitelma täydentää taulukkoa mainiosta. Se toimii kylän markkinointiesitteenä. Yhdellä paperilla voidaan tuoda esiin tietoa kylän historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuuden suunnitelmista.

 

Askeleita kyläsuunnitelman kokoamiseksi

KYLÄN TULEVAISUUS -ILTA kesto 2,5 – 3 tuntia

 • kaikille avoin, kutsu vaikka joka talouteen jaetussa tiedotteessa
 • kylän yhdistykset ja muut keskeiset toimijat on hyvä pyytää erikseen paikalle
 • illan vetää ja juontaa ulkopuolinen niin, että kaikki voivat osallistua ja ideoida vapaasti: ”Mitä kylässä tapahtuu, muuttuu tai säilyy, että kylästämme tulee vielä parempi paikka asua, tehdä työtä ja viihtyä?
 • kootaan tärkeät asiat yhdessä tavoitteiksi ja toimenpiteiksi
 • valitaan tärkeimmät asiat
 • Kestävä kylä -menetelmään sopii kaksi tulevaisuusiltaa. Kun kyläsuunnitelmaa uusitaan yksikin riittää

 

ASIAT KOOTAAN KYLÄSUUNNITELMAKSI TAULUKKOON, 2- 4 tuntia

 • Asiat kootaan taulukkoon kyläkokouksen seinämuistiinpanoista, tarvittaessa ulkopuolinen vetäjä on mukana.

 

TAULUKKO TARKENNETAAN YHDISTYSTEN KANSSA

 • Kyläyhdistyksen hallitus kutsuu yhdistysten edustajat ja tärkeät toimijat kokoon
 • Mietitää yhdessä työnjakoa, aikataulua ja käytännön toteutuksia
 • Taulukkoon on hyvä kirjata, kuka tekee mitäkin

KYLÄLÄISILLE ANNETAAN MAHDOLLISUUS TÄYDENTÄÄ SUUNNITELMAA

 • Mietitään, kuinka kyläsuunnitelmaluonnoksesta saadaan kyläläisten kommentit. On hyvä antaa tähän mahdollisuus. Hämäläiset useinmiten kuitenkin hiljaisesti hyväksyvät mutta silloin nousee häly, jos asioita ei hyväksytä.
 • Koteihin voidaan jakaa kylätiedote, jonka liitteenä on taulukkoluonnos ja kutsu kyläkokoukseen, jossa suunnitelma hyväksytään.
 • Paikallislehdet voi tarjota juttua, muita paikkoja on kylän nettisivut, fb, ilmoitustaulut, kokoontumispaikat.

KYLÄKOKOUS HYVÄKSYY

 • Hyvä tapa on että kyläyhdistyksen virallinen kokous hyväksyy kyläsuunnitelman, esim. vuosikokous.

LOPUKSI SUURENNOS KYLÄTALON SEINÄLLE

 • Taulukosta voidaan teettää suurennos kylätalon seinälle
 • Kyläsuunnitelma laitetaan esille kylän nettisivulle
 • Suunnitelma viedään asianmukaisin saattein kuntaan, toimintaryhmille ja muille

SUUNNITELMA TEHDÄÄN TOTEUTETTAVAKSI

 • Asioita toteutetaan pala kerrallaan
 • Kylällä toimivat yhdistykset voivat siirtää toimintasuunnitelmaansa yhdistykselleen sopivat asiat toteutettavaksi
 • Kyläsuunnitelma kannattaa katsoa ja mielellään päivittää aikataulu- ja toteutussarakkeet yhdistysten toimintasuunnitelmia valmisteltaessa. Kylän yhdistykset voisivat katsoa yhdessäkin vuosittain ennen syyskokouksia