Siirry sisältöön

Maalle asumaan

Maalle asumaan – Oppaita ja tietoa maalla asumisesta

Tonttitarjontaa kylissä ja taajamissa Hämeessä -kartta 

Tervetuloa rakentamaan hämäläiselle maaseudulle. Kartalle on koottu linkkejä maaseudun tonttitarjonnasta Kanta-Hämeessä. Täydennämme karttaa mielellään, ilmoitathan linkin, jos kylässäsi on tontteja myynnissä.

Forssan seutu:

Kylien tonttitarjontaa Tammelassa www.tammelankylat.fi

Forssassa Koijärvellä ja Matkussa

Hämeenlinnan seutu:
Kotiin maalle? Hämeenlinnan maaseudulle! Opas sinulle, maaseudun tuleva ja nykyinen asukas

Tonttitarjontaa kylillä Janakkalassa

Riihimäenseutu:
Tonttitarjontaa Lopella, myös kylissä

Tonttitarjontaa Hausjärvellä, myös kylissä

Yhdyskuntarakenteen tiiviyden merkitys asukkaiden elämäntapoihin ja hiilivaikutuksiin
Jukka Heinonen ja Seppo Junnila ovat julkaisseet Aalto-yliopiston TIEDE+TEKNOLOGIA-sarjassa raportin Yhdyskuntarakenne, elämäntavat ja ilmastonmuutos.  He ovat tutkineet, kuinka yhdyskunnan rakenteen tiiviys vaikuttaa keskimääräisen asukkaan hiilidioksipäästöjen kertymiseen. Tuloksena on, ettei tiiviimpi yhdyskuntarakenne vähennä hiilipäästöjä.

Enemmistö nuorista haluaisi asua maaseutumaisessa ympäristössä
Ympäristöministeriö, joka vastaa myös asumisesta, on julkaissut nuorten asumista koskevan laajan tutkimuksen. Tutkimukseen haastateltiin yli tuhat Suomessa asuvaa 18-29-vuotiasta. Hieman yli puolet vastaajista ”asuisi mieluiten maaseutumaisessa ympäristössä”. Lapsiperheistä kaksi kolmasosaa haluaisi asua maaseutumaisessa ympäristössä. Verrattuna edelliseen vuonna 2005 tehtyyn tutkimukseen tämä osuus on pysynyt ennallaan. Omakotitalossa haluaisi asua 66 % nuorista. Asuinympäristön luonnonläheisyys on tärkeä 85 prosentille nuorista – ravintoloiden, kauppojen ja kulttuuripalvelujenläheisyys on tärkeä 70 prosentille.

 

Maalla Maan tavalla – ekotekoja maaseudulle! –esite