Siirry sisältöön
Satakylät

Päättyneitä hankkeita

Hämeen Kylät suunnittelee ja toteuttaa hankkeita kylien hyväksi. Hankkeisiin ja niiden tuloksiin voit tutustua täällä.

 

Janakkalan kumppanuuspöytä 1.12.2020-31.12.2021

Janakkalan kunnassa on nyt käytössä kumppanuuspöytä  yhtenä osallistumisen työkaluna. Janakkalan malli hiottiin käytäntöön Hämeen Kylät ry:n kanssa Leader-hankkeella.
Kaksi pilottia valittiin asukkaiden ideoista teemasta, miten vahvistamme kyliä osana elinvoimaista kuntaa. Kumppanuuspöytäpilotit olivat Kylille lisää asukkaita ja Kylien lasten ja nuorten iltapäivät.

Kumppanuspöytätoimintamallia voidaan käyttää melkein minkä tahansa aiheen ratkaisuun.

Janakkalan kumppanuuspöytä – toimintamalli, pilotit  sekä ohjeet kumppanuuspöydän toteuttamiseen löytyvät täältä ja ovat vapaasti käytettävissä
www.janakkala.fi/osallistu-ja-vaikuta/osallisuusohjelma/kumppaanuuspoyta/

Lue lisää Janakkalan kumppanuuspöytä hankkeen sivulta.

 

Janakkalan kumppanuuspöytä -hankkeen rahoitus saatiin Leader-Linnaseudulta.

Kumppanuuspöytä on

  • keskustelufoorumi: oikeat ihmiset eri tahoilta kokoontuvat ratkaisemaan ongelmaa tai haluttua asiaa
  • osallisuuden toimintamalli
  • kehittämisen väline

Hämeen Kylillä on kokemusta kumppanuuspöydistä

Hämeen Kylät ry on aiemmin toteuttanut kumppanuuspöytäpilotin Tammelan kunnan kanssa kirjaston kehittämiseksi sekä toisen pilotin Forssan maaseutualueiden ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Molemmat kumppanuuspöydät tuottivat ehdotuksia, joita lähdettiin käytännössä toteuttamaan.
Kumppanuuspöytätoimintamallin esittelyn löydät Omalta kylätä Hämeessä -hankkeen nettivihkosessa Toimintamalleja ja työkaluja kyläpalvelujen kehittämiseen

 

 

Omalta Kylältä Hämeessä
– yhdistykset paikallisten palvelujen edistäjinä
1.8.2016 – 31.7.2019

Hankkeen tuloksena on syntyi uusia kyläpalveluja kuutisenkymmentä sekä uusia toimintamalleja kylien kehittämiseen.

Kolmivuotinen hanke tarjosi apua kyläpalvelujen ja kylätalojen toiminnan kehittämiseen, käynnistämiseen ja tuotteistamiseen. Se jakoi tietoa toisten kylien onnistuneista esimerkeistä, sparrasi palvelumuotoilun keinoin sekä auttoi kyläyhteisöjä verkottumaan erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus maaseutuohjelmasta.

Lopputuotoksena koottin 3 nettijulkaisua:

Omalta kylältä Hämeessä – 17 kylää ja yhdistystä esittelee kyläpalvelujaan ja toimintaansa

Omalta kylältä Hämeessä – Toimintamalleja ja työkaluja kyläpalvelujen kehittämiseen

Kyläpalvelukortit – ideoita ja innostusta toisilta

 

Tarmokas 2015 ja TriPla 2016-18 työllisyyspoliittiset hankkeet

Hankkeet auttoivat yhdistyksiä ja pienyrityksiä toimimaan työnantajina sekä pitkään työtä etsineitä henkilöitä työllistymään palkkatuen avulla. Hämeen Kylät ry toteutti TriPla-hanketta Leader-LounaPlussan kumppanina. Parhaillaan on käynnissä TriPla II -hanke. Ne olivat Hämeen TE-toimiston rahoittamia välityömarkkinahankkeita.


Aistien-hanke 2011-14

Hämeen Kylät ry:n ja kyläpilottien toimesta hankkeessa rakennettiin yli 25 erilaista moniaistista tiloja osana kylätoimintaa ja kyläsuunnittelua. Samalla kehitettiin Aistien-menetelmää kylä- ja yhdistystoimintaan. Sitä voidaan käyttää yhteisöllisyyden edistämiseen, kylän tulevaisuuden suunnitteluun, asukkaiden tutustumiseen, paikallishistorian muisteluun ja keräämiseen sekä paikallisten toimijoiden verkostoitumiseen ja yhteistyöhön.

Aistien-menetelmän ytimenä on moniaistinen tila, joka toimii elämyksellisenä, inspiroivana ja rentouttavana ympäristönä niin kohtaamiselle, keskustelulle kuin suunnittelulle. Tila voidaan toteuttaa huone- tai salitilaan sekä liikuteltavaan telttaan. Moniaistisen tilan elämykset syntyvät, kun samanaikaisesti tilassa on

  • nähtävää (seinälle heijastettavia kuvia tai videota, esineitä)
  • kuultavaa (tilaan soveltuva taustaääniä tai musiikkia)
  • tunnusteltavaa (erilaisia materiaaleja, esineitä)
  • haisteltavaa (tuoksut, mausteet, ruoka, juomat)
  • maisteltavaa (ruoka ja juomat)
  • osallistavaa (kartat, ideaseinät)

Aistien menetelmän sivusto

Aistien-hanke oli Laurea ammattikorkeakoulun hallinnoima ESR-rahoittelinen yhteistyöhanke.

 

Yhdessä tulevaan – asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä
2013-2014

Hanke toi hämäläisiä yhteen, lähemmäs kuntaansa ja kuntaa lähemmäs asukkaitaan. Löydettiin keinoja, joilla asukkaiden ja yhdistysten voimavarat saadaan paremmin esiin ja käyttöön. Miten kansalaisyhteiskunta ja kunta voivat toimia aitoina kumppaneina.  Hämeen Kylät ry kehitti valtakunnallisestikin kiinnostusta herättänyttä toimintamallia asukkaiden, yhdistysten ja kunnan vuoropuheluun. Mottona, mitä minä voin tehdä oman kyläni, kuntani hyväksi.

LIKIDEMOKRATIAA – kirja on hankkeen loppujulkaisu, kirjoituksia hämäläisestä kyläelämästä ja pohdintoja siitä, miten tekemisen demokratia voisi täyttää edustuksellisen demokratian vajetta.

LIKIDEMOKRATIAA-kirja e-julkaisuna

HAUHON SUUNTA -toimenpideohjelma yhteistyölle e-julkaisuna

ELÄVÄ JANAKKALA yhteistyösuunnitelma

YHDESSÄ TULEVAAN -hanketta toteuttivat yhteistyössä Hämeen Kylät ry ja Päijät-Hämeen kylät ry. Hankkeen rahoitus tuli  Hämeen ELY-keskukselta maaseutuohjelmasta.


Kylä välittää
 2009-2012

Kylä välittää -hankkeessa rakennettiin malleja kunnan ja kylien vuoropuheluun Hämeessä, esimerkkinä Jokioisten kunnan, kylien, yhdistysten ja seurakunnan yhteistyöhön pitäjäsuunnitelma.

Jokioisten Pitäjäsuunnitelma 2012

Hankkeessa kehitettiin Kestävä kylä -pelikortit kyläsuunnitteluun ja laadittiin maakunnalliset paikallistoimintaohjelmat. Kylätoiminnan parhaita käytäntöjä jaettiin ja edistettiin samoja teemoja Päijät-HämeenLänsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kylien kanssa. Hankkeen rahoitus tuli  ELY-keskuksilta maaseutuohjelmasta.

Taloissa ja taajuuksilla – Kanta-Hämeen paikallistoimintaohjelma