Siirry sisältöön
Satakylät

Uusia asumisratkaisuja kyliin

Hämeessä on runsaasti viehättäviä kyliä, arvokkaita kulttuuriympäristöjä, idyllejä, joita maalle muuttajat hakevat. Onko kylissä kuitenkaan tarjolla koteja muuttajille?

Koronavuosi on herättänyt suuren kiinnostuksen maaseutuasumista kohtaan. Hämeen edullinen sijainti on huomattu. Nyt on hämäläisten kylien hetki vastata tähän kiinnostukseen ja kysyntään.

Uudenlaisten asumisratkaisujen toteuttamiseen kyläidylleissä liittyy useita isoja haasteita. Selvityshankkeessa kartoitetaan kylien kiinnostus Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa, haastatellaan eri alojen asiantuntijoita sekä kootaan kumppanuuspöytä löytämään askelmerkit, kuinka haasteet voitetaan kiinnostuneista valittavilla pilottikylillä. Selvityshanke kokoaa kehittämishankkeen, jonka avulla tullaan edistämään uusien asumisratkaisujen käynnistymistä ja toteuttamista hämäläisissä kylissä käytännön toimenpiteillä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Viisi pilottikylää Kanta- ja Päijät-Hämeestä!

• Alvettulan seutu Hämeenlinnan Hauholta
• Kalkkinen Asikkalasta
• Lepaa ja Tyrvännön niemi Hattulasta
• Pilpalan kylät Lopelta
• Vähikkälä Janakkalasta

Lue valintaperustelut
Tiedote Pilottikylät valittu Uusia asumisratkaisuja

Avoin kylähaku pilottikyläksi on päättynyt

 

Pilottikyläksi haku TÄLLÄ LOMAKKEELLA

Kiinnostuneista kylistä valitaan syyskuussa neljä pilottikylää, joiden avuksi kootaan asiantuntijoita kumppanuuspöytään. Selvityshanke on kylälle alkusysäys pitkäjänteiseen työhön uusien asumismahdollisuuksien kehittämisessä. Se kokoaa varsinaisen yhteistyöhankkeen, jonka avulla tullaan edistämään uusien asumisratkaisujen käynnistymistä ja toteuttamista pilottikylissä ja kuinka haasteet voitetaan käytännössä.

 

Uusia asumisratkaisuja kyliin -INFO  24.8. klo 17.30 teams

Katso tästä hankkeen Esittelydiat_uusia_asumisratkaisuja_kyliin_ilman_kuvia24.8.2021

 

Uudet asumisratkaisut hämäläisissä kylissä – mitä ne voivat olla?

Hämeen Kylät ry toteutti alkuvuodesta Hyvää elää kylissä -asukaskyselyn. Vastaajat nostivat esiin muun muassa seuraavia ideoita kyläasumisen edistämiseksi: vuokra-asumisen, minitalot, rivitalot, etätyömökit, ekokylät, hirsirunkojen kierrättämisen uudelle alueelle, yhteisöasumisen, harrastuksiin liittyvät yhteisöt, asumiskokeilut, senioriasumisen. Tyhjät talot ja vähään käyttöön muuttuneet kantatilojen pihapiirit erityisesti kyläkeskustoissa kaipaisivat lisää elämää. Voisiko aiemmin maatalous tai teollisuuskäytössä olleita rakennuksia muuttaa kodeiksi? Uusien rakennuspaikkojen saaminen kulttuuriympäristöihin on myös toivottavaa.

Kyläidylli on joillekin keskiajalta peräisin oleva kulttuuriympäristö ja tiivis kylänraitti. Toisille se voi tarkoittaa avaraa omaa rauhaa ja mahdollisuutta pitää eläimiä.

Mikä voisi olla teidän kylällä uutta asumista?

 

Kumppanuuspöytä on osallisuustyökalu, jossa oikeat ihmiset eri tahoilta kokoontuvat ratkaisemaan ongelmaa tai kehittämään haluttua asiaa. Ratkaisuja etsitään yhteiselle tavoitteelle tasavertaisina eri näkökulmia punniten ja asiatietoihin perehtyen.

 

Hämeen Kylät ry toteuttaa selvityshankkeen Uusia asumisratkaisuja hämäläisiin kyläidylleihin ajalla 1.6.2021-31.5.2022. Pilottikylien kanssa toimitaan tulevana syksynä ja talvena. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen EU:n maaseutuohjelmasta. Selvityshanke toteutetaan Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa yhteistyössä Päijät-Hämeen kylien kanssa. Hankkeen työntekijänä ja maankäyttöasiantuntijana toimii Hämeen Kylät ry:n kyläasiamies Elina Leppänen.

 

Uusia asumisratkaisuja hämäläisiin kyläidylleihin – lyhennetty hankesuunnitelma

Lisätietoja

Hämeen Kylät ry
Elina Leppänen, kylaasiamies@hameenkylat.fi, 0400 944 868

Päijät-Hämeessä lisätietoja myös
Päijät-Hämeen kylät, Henna Pirkonen, info@phkylat.fi, 044 7124 208