Siirry sisältöön
Satakylät

Kylien yhdistäjä ja esille tuoja

Yhdistys

Toiminnallaan Hämeen Kylät ry

TUKEE KYLIÄ JA KYLÄTOIMINTAA – Erilaiset ja elävät kylät!

  • innostaa ja avustaa muutoksissa ja ajassa pysymisessä
  • jakaa hyviä käytäntöjä, järjestää koulutuksia ja tilaisuuksia tavata muiden kylien toimijoita
  • välittää tietoa kylätoiminnan asioista sähköisellä uutiskirjeellä, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä kyläkirjeellä
  • antaa apua oman kylän asioiden kehittämiseen
  • antaa ohjausta tulevaisuuskeskusteluihin ja kyläsuunnitelmiin

RAKENTAA JA KANNUSTAA YHTEISTYÖHÖN – Yhdessä olemme vahvempia!

  • opastaa kuntien, kylien ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön maakuntaa ja kansainvälisyyttä unohtamatta
  • toteuttaa kylien kehittämisen yhteistyöhankkeita

VAIKUTTAA KYLIEN, MAASEUDUN JA KANSALAISTOIMINNAN PUOLESTA

  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä lausuntoja viranomaisille
  • linkki valtakunnalliseen maaseutupolitiikkaan
  • Suomen Kylät ry:n jäsen

 

 

Hyvää kyläelämää Hämeessä – Kanta-Hämeen kyläohjelma 2022-2030
auttaa miettimään niin oman kylän kehittämistä kuin sidosryhmiä löytämään  yhteistyömahdollisuuksia kylien kanssa. Kyläohjelma antaa suuntaa myös Hämeen Kylien kylä- ja vaikuttamistyölle.

KATSO TÄSTÄ E-JULKAISUNA Hyvää kyläelämää Hämeessä

TÄSTÄ katsottavaksi Hyvää kyläelämää Hämeessä pdf.tiedosto

TÄSTÄ VOIT TULOSTAA Hyvää kyläelämää Hämeessä pdf.tiedoston

 

 

 

 

Hämeen Kylät ry säännöt

Vuosikertomus 2022 Hämeen Kylät

Tutustu Suomen Kylät ry:n toimintaan sekä muiden maakunnalisten kyläyhdistysten toimintaan Suomen kylien sivuilla.